OK2PYA Digi

Robo OK2PYA má veľmi pekný web o digiprevádzke http://www.ok2pya.wz.cz/