eQSL


Každé spojenie končí odoslaním QSL lístka. eQSL.cc je služba, ktorá umožňuje rádioamatérom bezplatne vymienať si QSL lístky s rádioamatérmi z celého sveta. Vstupnú stránku je http://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm