OM3WOR Jozef Vojtek, Lúčnica nad Žitavou
OM3WOR
Jozef Vojtek
95188 Lúčnica n/žitavou 398

mobil: 0915 411206
tel.domov: 037 788 2193
skype: om3wor-vojto

OM3WOR

Narodil som sa ako každý na tejto zemi. Deň 5.8.1943 bol deň, kedy otec niečo vypil na moje zdravie. Po vychodení základnej školy, ktorú som chodil v susednej obci v Michale n/Žit. nastúpil som od 1.9.58  v závode  Tesla vo Vrábľoch a chlapec z dediny odišiel do odborného učilišťa Tesla Bratislava.  Tu sa prebudil môj prvý záujem o amatérčenie.

Na internáte pri Blumentálskom kostole na 4. poschodí mala QTH kolektívka Bratislavskej Tesly OM3KBT.  Keď som sa práve netúlal po zákutiach mesta tu som trávil svoje osobné voľno ( i nevoľno). A samozrejme ak sa vyskytla možnosť návštevy  v mestskom rádioklube OM3KAB - bola istá. A práve tu boli prvé vysvedčenia 19.1.1960 ( poslucháča č. 9160 , technika). Dva roky ušli ako voda,  tretí rok už som bol doma v Tesle Vráble. Prvé kroky ma viedli do podnikovej kolektívky OM3KVT. Tu som sa stretol z výborným kolektívom, náčelníkom p. Šišolákom, Pélym, Klukom a ďalšími.  A tak 1.7.78  uzrela svetlo sveta značka   OM3WOR ,  ktorú až doteraz okupujem. V roku 1998   prišla trieda C.   Do klubu prišla nová generácia inž. Zajac, inž.Mesároš, inž.Rus, Zuzula,Chrenko a i.

V roku 1991 sme zorganizovali v záv. klube Skúšky operátorov, kam prvýkrát vycestovala slov. skušobná komisia. Na týchto skúškach sa  zúčatnili aj manželky operátorov klubu. A tak sa klub rozrástol o operátorky triedy D: p. Zajacová, p.Chrenková, p. Vojteková, p. Patayová a ďalšie. Po reorganizácii Zväzarmu sme prišli o strechu nad hlavou a tak v podstate zanikla aj klubová činnosť.

A ešte na záver mi nedá aby som sa nezmienil o Rádiovom orientačnom behu (ROB), ktorý sa predtým volal Hon na líšku. Tento šport som začal ešte v Bratislave.

Prvé pokusy sme začali  s  RF11  a výborné tréningové miesto nám v tom čase poslúžil Bratislavský hrad (v tom čase ešte zrúcanina). Ale potom už prišla prvá technika  z Rádiotechniky Pardubice.   Po niekoľkých rokoch pobehovania po terénoch som v  roku 1985 popri behaniu  začal trénovať mládež v mojej rodnej obci. V roku 1988  som získal vysvedčenie trénera 2.triedy. Musím spomenúť niektoré mená, ktoré  reprezentovali našu  ZO Zväzarmu Lúčnica nad/žitavou.

Na 1. mieste niekoľkonásobná víťazka okresu, kraja i Slovenska - Podhorcová Mária, ktorá od svojich 8 rokov až do 19 znepríjemňovala svojími výsledkami  život v teréne ostatným pretekárom. Ďalšie mená , ktoré dopĺňali naše úspechy sú : Zrubcová.D, Zelenáková.Z, Vojtek.M, Černáková.B, Vojek.V, Žiačková.M, súrodenci Zrubcovci a daľší, ktorý sa za 14 rokov v našom ROB klube vystriedali.

Naša  činnosť je zdokumentovaná v kronike, ktorú poctivo viedla Zrubcová D. Činnosť sme ukončili hneď po nežnej revolúcii, kedy skončili všetky dotácie. A bez financií to ďalej nešlo.

         Toľko v krátkosti o mojej amatérskej činnosti. Vďaka Vám za trpezlivosť pri čítaní
  mojej " spovedi ."Jozef   OM3WOR        73 !

Básnické výjavy


Vítanka

Vitajte veľactení vinári,
Vysokovážení vincúri,
Vinohradníci !
Vďaka vám !
Veršami velebím vaše výborné víno,
Váš veltlín voňajúci včelami,
Vaše vavrinecké ...
Vy viete vdýchnuť vínu vášeň,
Večerný vánok včarovať,
Venovať všetko vínu.

Vďaka vám